آرتافروردگان‌پارسیان

اطلاعات پایه

آرتافروردگان‌پارسیان

 • تامین کننده
 • وارد کننده
 • سرمایه گذار
 • ارتباطات
 • فناوری اطلاعات
 • خدمات
 • فروشگاه
 • کامپیوتر
 • شرکت بازرگانی
 • نمایندگی
 • توزیع کننده
 • سرویس تجاری

خیابان میرداماد مجتمع پایتخت برج B طبقه دهم شماره 1002

http://www.artatrading.com

مالکیت

سهامداران حقیقی

بازرگانی و تجارت
 • جمهوری اسلامی ایران